Una caixa oberta
2021. Tècnica mixta sobre paper i vidre
65x50
Desert de males idees
2021. Tècnica mixta sobre paper i vidre
65x50
Dos núvols a casa
2021. Tècnica mixta sobre paper I vidre
65x50
La caixa no tanca
2021. Técnica mixtasobre paper I vidre
65x50